Agentura ochrany přírody a krajiny České repubtrky www.nature.cz
Česká informační agentura životního prostředí (CENIA) www.cenia.cz
Česká geologická služba www.geology.cz
Česká inspekce životního prostředí www.cizp.cz
Český hydrometeorologický ústav portal.chmi.cz
Správa jeskyní České repubtrky www.jeskynecr.cz
Správa Krkonošského národního parku www.krnap.cz
Správa Národního parku a chráněné krajinné oblasti Šumava www.npsumava.cz
Správa Národního parku České Švýcarsko www.npcs.cz
Správa Národního parku Podyjí www.nppodyji.cz
Státní fond životního prostředí České repubtrky www.sfzp.cz
Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka www.vuv.cz
Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v.v.i. www.vukoz.cz

Moravský kras / Památky, tipy na výlet a ubytování na okrese Blansko

Zajímavá místa v Moravském krasu

Arboretum Křtiny s cizokrajnými stromy a keři mezi obcí Jedovnice a Křtiny

Babí lom, slepencové skalní výchozy nad obcí Vranov s rozhlednou

Býčí skála u Adamova s blízko se nacházející jeskyní Jáchymka a romantickou jeskyní troskou Kostelík

Dům přírody Moravského krasu, návštěvnické středisko se zábavně-naučnou expozicí

Holštejn, na jih od obce je na skále s mohutnou jeskyní Hladomornou zřícenina hradu Holštejn; v blízkosti je známé propadání Bílé vody v jeskyni Rasovna

Jedovnice s rybníkem Olšovec; rekreační oblast

Křtiny s monumentální památkou - kostelem - vrcholně barokní architektury z let 1728-1750 (Jan Blažej Santini-Aichel); poutní místo

Nový hrad nad řekou Svitavou mezi Blanskem a Adamovem

Ochoz u Brna, na jih od obce v údolí Říčky známé jeskyně Pekárna, Ochozská aj.

Pomník K. H. Máchy nad obcí Olomučany u Blanska

Pustý a Suchý žleb - hluboké krasové kaňony s množstvím jeskyní ve svazích

Rozhledna Podvrší, rozhledna u obce Veselice vysoká 50 m

Rudice s větrným mlýnem; za obcí je Rudické propadání Jedovnického potoka

Sloup - obec s monumentálním pozdně barokním kostelem Panny Marie Bolestné, poutní místo; na jižním okraji obce jsou osamělé skály zvané hřebenáče

Hrady a zámky

Zámek Blansko - renesanční zámek z r. 1604; v současné době je zde muzeum (viz. Muzea).

Zámek Boskovice - jeden z nejpůvabnějších empírových zámků na Moravě s ojedinělým zařízením interiérů.

Hrad Boskovice – goticko-renesanční hrad z přelomu 13. a 14. stol.

Zámek Kunštát - původně středověký gotický hrad měnil podobu přestavbami od gotiky po klasicismus. Nyní v něm sídlí Moravský zemský archiv.

Zámek Lysice - původní renesanční tvrz prošla renesančními a barokními přestavbami na zámek v současné podobě komorního rodinného sídla. 

Zámek Rájec nad Svitavou - klasicistní zámek francouzského typu z let 1763 - 1769.

Zříceniny

Hrad Boskovice - zřícenina gotického hradu z 2. poloviny 13. století.

Nový hrad - zřícenina gotického hradu z poloviny 13. století. Mimo sezónu přístupný po domluvě. Tel.: +420 516 446 221

Blansek (k.ú. Suchdol)
Čertův hrádek (Olomučany)
Holštejn (Holštejn)
Doubravice (Doubravice)
Rychvald (Lysice)
Louka (Louka)

Technické památky

Stará huť v Josefovském údolí u Adamova - státní technická rezervace zahrnující tři památkově obnovené pece, budovy bývalé modelárny Kameňák a hutního hostince Švýcárna (viz. Muzea). 
Kořenec - větrný mlýn - Kamenná stavba mlýna holandského typu z první poloviny 19. století.
Němčice - větrný mlýn - Kamenná stavba mlýna holandského typu z první poloviny 19. století.
Ostrov u Macochy - větrný mlýn - Okrouhlá kamenná stavba holandského typu z 19. století
Petrovice - větrný mlýn - Kamenná stavba kruhového půdorysu z druhé poloviny 19. století.
Rudice - větrný mlýn - Kamenná stavba holandského typu z druhé poloviny 19. století.  V interiéru se nachází muzeum mineralogie, speleologie, hutnictví a expozice tradičního bydlení

Ruprechtov - větrný mlýn

Kostely

Adamov – novogotický kostel sv. Barbory s unikátním Světelským oltářem

Křtiny - kostel Panny Marie - Monumentální památka vrcholně barokní architektury z let 1728-1750 (Santini); poutní místo.
Sloup - monumentální pozdně barokní kostel Panny Marie Bolestné, poutní místo
Šebrov-Kateřina
- pozdněgotický kostelík sv. Kateřiny s nástěnnými malbami

Galerie

Galerie města Blanska - Bezručova 2, 678 01 Blansko
Galerie Otakara Kubína - Masarykovo nám. 1/3, Boskovice 

Jeskyně Blanických rytířů - Rudka u Kunštátu, umělá pískovcová jeskyně se sochami Blanických rytířů. Nad jeskyní je rozhledna. V parku je galerie prací ze sochařských sympozií.

Muzea

Muzeum Blansko - Zámek 1, stálé expozice - nejstarší hutě, Moravský kras, umělecká litina, historické interiéry.

Muzeum Boskovicka - Hradní 1

Hraběcí rezidence – expozice představuje nejnovější poznatky z přírodních oborů, archeologie, historie středověku, novověku i moderních dějin.

Synagoga a mikve – regionální tematická expozice o historii a památkách židovské obce

Židovský obecní dům – nedílná součást cenného areálu židovské čtvrti

Historické zemědělské stroje – sbírka obsahující parní lokomobily, traktory, stabilní motory vyrobené v českých, moravských i světových továrnách.

Židovské město Boskovice 

Rudice - větrný mlýn - Muzeum historie obce Rudice, stálá expozice speleologie, mineralogie, historie hutnictví a hornictví, v sousedství přírodní geopark.

Senetářov - Muzeum lidového stavitelství a perleťářství.
Stará huť v Josefovském údolí - Muzeum železářství v budově bývalé modelárny Kameňák. 
Vilémovice - muzeum speleologie

Rekreační oblasti

Jedovnice - rozkládá se kolem rybníka Olšovec (42 ha) u obce Jedovnice s krásnými okolními lesy v návaznosti na Moravský kras. Je zde kemp, možnost koupání, zapůjčení lodiček, restaurace, dětské tábory.
Suchý - rekreační oblast u obce Suchý kolem Sušského rybníka (5,5 ha) na Drahanské vrchovině obklopena lesy. Možnost koupání, stanování, v zimě běžky.

Příroda

CHKO Moravský kras - 96 km2
Přírodní parky: - Halasovo Kunštátsko (23,15 km2), Lysicko (40,2 km2), Svratecká hornatina (100,67 km2), Rakovecké údolí (5,39 km2), Řehořkovo Kořenecko (23,15 km2)
Arboretum Křtiny - cizokrajné stromy, keře,  na ploše 23 ha je soustředěno přes 1 000 druhů dřevin z celého světa.

Ubytování

Hotely:

Blansko
Hotel Macocha, Svitavská 35
Hotel Panorama, Češkovice
Hotel Skalní mlýn

Hotel Zámecká sýpka

Boskovice
Hotel Moravia
Hotel Pod Zámkem
Hotel Slavia, Komenského 55
Jedovnice
Hotel Kras

Olomučany

Hotel Olberg

Sloup
Hotel Broušek
Hotel Stará škola

Penziony:

Blansko

Penzion U Golema
Penzion U Ježků
Penzion U Rechů
Penzion U Strakatého koně
Penzion Macocha
Penzion KARST Blansko

Jedovnice

Penzion Kůlna

Penzion Wendy

Ostrov u Macochy

Penzion u Balcarky

Petrovice

Penzion U Hraběnky

Rájec-Jestřebí

Penzion Kopeček

Kempy a rekreační střediska:

Baldovec – Baldovec resort

Boskovice Ubytovna
Chata Macocha
JedovniceAutokemp Olšovec
Ochoz u Brna Kaprálův mlýn
Sloup  - Autokemp Relaxa

Sport, zábava

Přírodní areál Velká dohoda

Baldovec resort

Aquapark (+kryté lázně) – Blansko, Boskovice, Kuřím

Venkovní koupaliště – Křtiny, Sloup, Spešov Rybníky, přehrady – Jedovnice, Blansko-Horní Palava, Suchý, Ostrov u Macochy,

Wellness – Kuřim, hotel Panorama Blansko, hotel Sladovna Černá Hora., Baldovec resort

Půjčovny kol

Sportberg - půjčovna sportovních potřeb