Doporučení pro návštěvníky jeskyní Více
Agentura ochrany přírody a krajiny České repubtrky www.nature.cz
Česká informační agentura životního prostředí (CENIA) www.cenia.cz
Česká geologická služba www.geology.cz
Česká inspekce životního prostředí www.cizp.cz
Český hydrometeorologický ústav portal.chmi.cz
Správa jeskyní České repubtrky www.jeskynecr.cz
Správa Krkonošského národního parku www.krnap.cz
Správa Národního parku a chráněné krajinné oblasti Šumava www.npsumava.cz
Správa Národního parku České Švýcarsko www.npcs.cz
Správa Národního parku Podyjí www.nppodyji.cz
Státní fond životního prostředí České repubtrky www.sfzp.cz
Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka www.vuv.cz
Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v.v.i. www.vukoz.cz

O nás

Správa jeskyní ČR - Správa jeskyní Moravského krasu

Vedoucí: Ing. Jakub Gabriš

Svitavská 11-13
678 01 Blansko

tel.: +420 516 415 476, 516 417 903

GPS: 49.3568111N, 16.6447631E

Správa jeskyní Moravského krasu (dále jen SJMK) je organizační složkou Správy jeskyní České republiky - státní příspěvkové organizace se sídlem v Průhonicích. SJMK zajišťuje přímou správu a provoz zpřístupněných jeskyní v Moravském krasu - Punkevních jeskyní, Sloupsko-šošůvských jeskyní, Kateřinské jeskyně, Jeskyně Balcarka a Jeskyně Výpustek. T.j. průvodcovskou, informační a propagační činnost, údržbu, ochranu, péči a výzkum jeskyní. Dále SJMK zajišťuje provoz informačního centra na Skalním mlýně, informačního střediska a obou vyhlídkových můstků na propasti Macoše, údržbu a provoz správních objektů v Blansku, opravny lodí na Skalním mlýně, vodárny u Punkevních jeskyní a v neposlední řadě i zabezpečení skalních stěn v areálech jednotlivých jeskyní a v propasti Macoše.

V Punkevních jeskyních,  Sloupsko-šošůvských jeskyníchJeskyni Výpustek a v Ústřední informační službě Skalní mlýn jsou zabezpečovány služby návštěvníkům celoročně, v ostatních jeskyních v období březen až listopad.