Agentura ochrany přírody a krajiny České repubtrky www.nature.cz
Česká informační agentura životního prostředí (CENIA) www.cenia.cz
Česká geologická služba www.geology.cz
Česká inspekce životního prostředí www.cizp.cz
Český hydrometeorologický ústav portal.chmi.cz
Správa jeskyní České repubtrky www.jeskynecr.cz
Správa Krkonošského národního parku www.krnap.cz
Správa Národního parku a chráněné krajinné oblasti Šumava www.npsumava.cz
Správa Národního parku České Švýcarsko www.npcs.cz
Správa Národního parku Podyjí www.nppodyji.cz
Státní fond životního prostředí České repubtrky www.sfzp.cz
Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka www.vuv.cz
Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v.v.i. www.vukoz.cz

Informace a rezervace / Informace pro vozíčkáře

Informace pro vozíčkáře

Sloupsko-šošůvské jeskyně a Jeskyně Výpustek jsou z velké části upraveny jako bezbariérové a tak i osoby na vozíku mohou tyto jeskyně navštívit. V Jeskyni Výpustek jsou problémem vysoké prahy a proto je možný vstup pouze s mechanickými vozíky s doprovodem. 
V Punkevních jeskyních mohou vozíčkáři absolvovat trasu suchou částí Punkevních jeskyní (Tunelovou chodbou) na dno propasti Macochy a zpět.

Prosím, nahlaste svou návštěvu předem na níže uvedených telefonních číslech.

Jeskyně Sloupsko-šošůvské - Lze absolvovat celý kratší okruh mimo jeskyně Eliščiny a Nagelovy propasti.

tel.: +420 516 435 335

Jeskyně Výpustek Lze absolvovat téměř celý prohlídkový okruh (s mechanickým vozíkem s doprovodem). S elektrickým vozíkem prohlídka podzemního krytu není možná kvůli vysokým prahům.

tel.: +420 516 439 111

Punkevní jeskyně

Punkevní jeskyně nejsou bezbariérové. Vozíčkáři ale mohou absolvovat trasu suchou částí Punkevních jeskyní (Tunelovou chodbou) na dno propasti Macochy a zpět. Z technických důvodů je to ale možné jen při první či poslední prohlídce v daný den a je třeba se s dispečinkem jeskyní domluvit na rezervaci a podmínkách předem.

Vzhledem k tomu, že provedená úprava návštěvní trasy nesplňuje přísné parametry bezbariérového přístupu (spád až 16 %), je návštěva vozíčkářů možná jen se zdatným doprovodem. Bohužel není v našich silách zajistit doprovod vozíčkářům našimi zaměstnanci. V případě, že vozíčkáři s doprovodem nebudou schopni trasu na dno Macochy absolvovat vlastními silami, bude jim umožněna návštěva pouze Předního dómu. Délka trasy na dno Macochy a zpět je 934 metrů.

Nová provozní budova od září 2015 má bezbariérové toalety pro vozíčkaře. Klíče od toalet jsou k vyzvednutí v dispečinku ve správní budově. Parkování vozidel vozíčkářů je možné přímo v areálu Punkevních jeskyní (příjezd přes Skalní mlýn).

OBJEDNÁVKY DO JESKYNÍ MORAVSKÉHO KRASU:

ÚSTŘEDNÍ INFORMAČNÍ SLUŽBA SKALNÍ MLÝN

678 01 Blansko - Skalní mlýn
tel. +420 516 413 575, +420 516 410 024, +420 602 205 584

e-mail: info@caves.cz

Propast Macocha

Nedaleko Horního můstku propasti Macocha je parkoviště. Od něj až k můstku (asi 200 m) je cesta bezbariérová.

Plánujete-li návštěvu Moravského krasu, podrobnější informace naleznete na stránkách občanského sdružení Bez bariér.