14 přístupných jeskyní ČR otevře pro veřejnost od úterý 1. června 2021, s omezeními více informací
Agentura ochrany přírody a krajiny České repubtrky www.nature.cz
Česká informační agentura životního prostředí (CENIA) www.cenia.cz
Česká geologická služba www.geology.cz
Česká inspekce životního prostředí www.cizp.cz
Český hydrometeorologický ústav portal.chmi.cz
Správa jeskyní České repubtrky www.jeskynecr.cz
Správa Krkonošského národního parku www.krnap.cz
Správa Národního parku a chráněné krajinné oblasti Šumava www.npsumava.cz
Správa Národního parku České Švýcarsko www.npcs.cz
Správa Národního parku Podyjí www.nppodyji.cz
Státní fond životního prostředí České repubtrky www.sfzp.cz
Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka www.vuv.cz
Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v.v.i. www.vukoz.cz

Informace a rezervace / Informace ke stažení

Nejčastější jsou dotazy na otevírací doby, ceny, dopravu, informace pro školy. Proto zde naleznete soubory, které návštěvníkům právě tyto základní informace nabízejí.

1. Soubor ve formátu pdf s ceníkem a dobami vstupu do jeskyní Moravského krasu spolu s přehledem možnosti přepravy silničním vláčkem, nebo lanovkou.

2. Leták s informacemi o programu pro školy v Jeskyni Výpustek


2021 Ceník, přehledná mapka, doprava a parkování v Moravském krasu Stáhnout
Jeskyně Výpustek - propagační leták s programem pro školy.pdf Stáhnout