Doporučení pro návštěvníky jeskyní Více
Agentura ochrany přírody a krajiny České repubtrky www.nature.cz
Česká informační agentura životního prostředí (CENIA) www.cenia.cz
Česká geologická služba www.geology.cz
Česká inspekce životního prostředí www.cizp.cz
Český hydrometeorologický ústav portal.chmi.cz
Správa jeskyní České repubtrky www.jeskynecr.cz
Správa Krkonošského národního parku www.krnap.cz
Správa Národního parku a chráněné krajinné oblasti Šumava www.npsumava.cz
Správa Národního parku České Švýcarsko www.npcs.cz
Správa Národního parku Podyjí www.nppodyji.cz
Státní fond životního prostředí České repubtrky www.sfzp.cz
Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka www.vuv.cz
Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v.v.i. www.vukoz.cz

Expozice

Nová unikátní expozice s názvem "Jeskyně a lidé" doplňuje prohlídkové trasy v jeskyních Balcarce, Kateřinské, Sloupsko-šošůvských a v Jeskyni Výpustek, kde je navíc umístěna rozsáhlá výstava věnovaná celému Moravskému krasu, jeho geologii, objevování, výzkumu či archeologickým a paleontologickým nálezům.  Jednotlivé expozice na sebe volně navazují a provázejí návštěvníka od dob nejstaršího osídlení Moravského krasu až po dnešek. Expozice jsou interaktivní a turistům nabízejí více než jen přehlídku vystavených předmětů. Jsou doplněny audiovizuálními pořady, dotykovými obrazovkami a v jeskyních se odehrávají i videoprojekce. 

1. JESKYNĚ VÝPUSTEK

 • Vstupte do tajných vojenských objektů v jeskyni!

 • Dotkněte se pravěku v první speleologické expozici Jeskyně a lidé!

Největší část expozice JESKYNĚ A LIDÉ je instalována v areálu JESKYNĚ VÝPUSTEK. Seznámí nás s bohatou historií využívání Křtinského údolí i jeho jeskyní. Ta sahá od pravěku přes období 2. světové války až po nedávnou současnost, kdy byl ve Výpustku zřízen vojenský kryt. Další expoziční celky jsou věnovány geologii, pravěké zvířeně, povrchovým a podzemním krasovým jevům, speleologickému výzkumu a dokumentaci, pravěkému osídlení i využívání jeskyní v nedávné minulosti a v současnosti.

Jeskyně Výpustek je rozsáhlý podzemní systém v Křtinském údolí, který byl odedávna proslulý bohatstvím kosterních nálezů jeskynních medvědů. Jeskyně s pohnutou historií je symbolem intenzivního využívání krasu a jeskyní člověkem.

2. SLOUPSKO-ŠOŠŮVSKÉ JESKYNĚ a jeskyně KŮLNA

 • Vydejte se na lov mamuta spolu s neandrtálskými lovci!

 • Víte co se ukrývá v archeologických vykopávkách jeskyně Kůlna?

 • Nahlédněte do sídliště lovců před 130 tisíci lety.

V JESKYNI KŮLNA, jež je součástí okruhu Sloupsko-šošůvských jeskyní, je instalován soubor ilustrací, kopií originálních nálezů, videopořadů, dioramat a archeologických profilů z této evropsky významné archeologické lokality.

Sloupsko-šošůvské jeskyně - bludiště v ponorové oblasti Sloupského potoka je nejdelší veřejnosti zpřístupněnou jeskyní České republiky s bohatou historií. Návštěvní okruh ústí v mohutném portálu jeskyně Kůlna.

3. JESKYNĚ BALCARKA

 • Vydejte se s pravěkými lovci na lov sobů!

 • Víte, co zanechali naši předkové před tisícíletími v jeskyních?

 • Myslíte si, že víte, kdo žil v pravěku mezi krápníky?

Jeskyně ve skalním ostrohu Balcarovy skály tvoří složitý labyrint chodeb a dómů s bohatou krápníkovou výzdobou.

V jeskyni Balcarce je podzemní muzeum, které v dioramatech, kopiích nálezů a ve videoprojekci představuje lovce sobů a koní.

Pozornost je věnována i „porodnici“ jeskynních medvědů.

4. KATEŘINSKÁ JESKYNĚ

 • Víte, jak vypadaly tajemné rituály pravěkých lidí?

 • Chcete vidět pohřebiště pravěkých medvědů?

 • Procházejte jeskyní opatrně, třeba tam ještě nějaký medvěd spí!

Jeskyně v Suchém žlebu se dvěma obrovskými dómy má unikátní krápníkovou výzdobu.

Portál KATEŘINSKÉ JESKYNĚ a blízké dutiny využívali lidé mladší doby kamenné – neolitu. Jejich rituální obřady představuje diorama ve vchodu. Jeskyni využívali jeskynní medvědi k zimnímu spánku.
Na návštěvnické trase se s nimi můžete blíže seznámit.

Dům přírody Moravského krasu