Agentura ochrany přírody a krajiny České repubtrky www.nature.cz
Česká informační agentura životního prostředí (CENIA) www.cenia.cz
Česká geologická služba www.geology.cz
Česká inspekce životního prostředí www.cizp.cz
Český hydrometeorologický ústav portal.chmi.cz
Správa jeskyní České repubtrky www.jeskynecr.cz
Správa Krkonošského národního parku www.krnap.cz
Správa Národního parku a chráněné krajinné oblasti Šumava www.npsumava.cz
Správa Národního parku České Švýcarsko www.npcs.cz
Správa Národního parku Podyjí www.nppodyji.cz
Státní fond životního prostředí České repubtrky www.sfzp.cz
Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka www.vuv.cz
Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v.v.i. www.vukoz.cz

Informace a rezervace / Doprava

Parkování u jeskyní

Parkoviště u Sloupsko-šošůvských jeskyní, u Jeskyně Balcarka a u Jeskyně Výpustek se nachází přímo v areálu jednotlivých jeskyní a jsou zdarma.

Pro návštěvu Kateřinské jeskyně slouží placené parkoviště vpravo za Skalním mlýnem u provozní budovy jeskyně. Poplatek za parkovací místo zaplatíte při vjezdu na Skalní mlýn. Toto parkoviště je východiskem i pro Punkevní jeskyně.

Doprava v oblasti Punkevních jeskyní.

Cesty v oblasti krasových údolí (žlebů) jsou pro motorová vozidla uzavřeny. Placená parkoviště pro Punkevní jeskyně jsou na Skalním mlýně (otevřeno celoročně) a u propasti Macocha (otevřeno březen - listopad). Od Skalního mlýna k Punkevním jeskyním lze jít buď pěšky (asi 2 km) nebo se svézt silničním vláčkem. Od propasti Macocha k Punkevním jeskyním jezdí lanovka, nebo můžete jít rovněž pěšky po turistické cestě asi 1,5 km.

V zimním období doporučujeme využít parkoviště na Skalním mlýně (lanovka bývá v tomto období mimo provoz).
Turistická mapa

GPS souřadnice: Parkoviště Skalní mlýn: 49°21'48"N, 16°42'32"E

GPS souřadnice: Parkoviště Macocha: 49°22'17"N, 16°43'50"E

Upozorňujeme návštěvníky jeskyní, aby si v zaparkovaných automobilech nenechávali cenné věci - parkoviště nejsou hlídaná, poplatek platí pouze za parkovací místo!

Krasobus

Nová sezonní turistická autobusová linka nazvaná stylově regionálně Krasobus byla vytvořena právě pro vás, pro návštěvníky Moravského krasu. Více..

Silniční vláček a lanová dráha

Lanová dráha od Horního můstku propasti Macochy k Punkevním jeskyním je v měsících leden - únor mimo provoz. V březnu je otevřena pouze o víkendech.

Silniční vláček a lanovou dráhu provozuje soukromá společnost - S.M.K., a.s., proto případné dotazy a připomínky konzultujte na tel.: 516 418 113.

Zdarma

  • děti do 3 let mimo hromadné organizované dětské zájezdy.

Slevy

  • děti ve věku od 3 let do 15 let, hromadné organizované zájezdy dětí do 3 let,
  • držitelé průkazů osob ZTP a ZTPP,
  • studenti po předložení platného průkazu o studiu.

Provozní doba: Provozní řád je harmonizován se vstupy do Punkevních jeskyní.


Aktuální ceník a další informace (hotel Skalní mlýn, chata na Macoše) naleznete na stránkách Společnosti pro Moravský kras.