Agentura ochrany přírody a krajiny České repubtrky www.nature.cz
Česká informační agentura životního prostředí (CENIA) www.cenia.cz
Česká geologická služba www.geology.cz
Česká inspekce životního prostředí www.cizp.cz
Český hydrometeorologický ústav portal.chmi.cz
Správa jeskyní České repubtrky www.jeskynecr.cz
Správa Krkonošského národního parku www.krnap.cz
Správa Národního parku a chráněné krajinné oblasti Šumava www.npsumava.cz
Správa Národního parku České Švýcarsko www.npcs.cz
Správa Národního parku Podyjí www.nppodyji.cz
Státní fond životního prostředí České repubtrky www.sfzp.cz
Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka www.vuv.cz
Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v.v.i. www.vukoz.cz

Informace a rezervace / Aktuality

Díky současné krizové situaci se překládají termíny konání koncertů letošního

23. ročníku festivalu Čarovné tóny Macochy do následujícího roku 2021.

Aktuální termíny konání a stávající účinkující (stejný program, stejné jeskyně) přeloženého 23. ročníku Čarovné tóny Macochy:

  9. 6. 2021  středa            P. Malásek a L. Nová

10. 6. 2021  čtvrtek           Dan Bárta a Illustratosphere

11. 6. 2021  pátek              Arrhythmia a Moravská škola tance

12. 6. 2021  sobota            Boni Pueri

13. 6. 2021  neděle            J. Svěcený a L. Tóth

Již zakoupené vstupenky na program roku 2020 zůstávají v platnosti na uvedené stejné účinkující v programu roku 2021.

Agency FCT, s.r.o.
www.agencyfct.cz 

Slapy 264 - 252 08 Ždáň; mobil: 602 353 218